Flora & Fauna
flora

schimmels

amfibieën

geleedpotigen:
- insekten vlinders
- insekten overig
- overig

reptielen:
- overig
- schildpadden

weekdieren

neteldieren

vogels

zoogdieren

externe links:
- taxonomie
- Animal Diversity Web
- University of Michigan
- Biodiversity Explorer
- natuurinformatie
Deze pagina is een verzameling van de foto's van de planten en dieren die wij door de jaren heen hebben gezien en gefotografeerd. De verschillende organismen zijn verdeeld over de groepen zoals vermeld in de kolom aan de linkerkant van deze pagina. Via de links in deze kolom bereik je foto's van de organismen of lijstjes waar de organismen in alfabetische volgorde zijn opgenomen. Soms is de Nederlandse benaming ons niet bekend; dan proberen we zo veel mogelijk de Engelse naam te gebruiken. Om inzichtelijk te maken hoe organismen met elkaar gerelateerd zijn, hanteren we bij iedere groep ook een taxonomische classificatie. Naast de gewone naam wordt hier ook de wetenschappelijke naam vermeld.

In de biologie houdt de taxonomie zich bezig met het beschrijven, benoemen en indelen van organismen. Linnaeus heeft in de 18de eeuw baanbrekend werk verricht. Zijn systematische indelingen waren vooral gebaseerd op de uitwendige bouw van planten en dieren (morfologie). Inmiddels kunnen organismen op basis van uiteenlopende criteria worden ingedeeld. Over het algemeen is men het er over eens dat het voor wetenschappers het nuttigste is organismen in te delen op het gezamenlijk evolutionaire verleden. Hoewel het inzicht in de evolutionaire relaties tussen organismen de afgelopen eeuw enorm is verbeterd, is het zeker niet compleet. Relaties tussen organismen en groepen van organismen worden continue herzien naarmate nieuwe gegevens beschikbaar komen. De mate van herziening is uiteraard enorm toegenomen als gevolg van de ontwikkelingen op DNA-gebied.
De taxonomie is dus een dynamisch systeem dat steeds wordt aangepast aan de hand van nieuwe ontdekkingen en inzichten. De verschillende wetenschappers zijn het daarbij niet altijd met elkaar eens. Op de juistheid van onze indeling zal dan ook ongetwijfeld wel het een en ander aan te merken zijn! Bovendien valt het niet mee om de indeling op overzichtelijke wijze weer te geven. Wij hebben onze indeling van de dieren zo veel mogelijk gebaseerd op de gegevens die we op “Animal Diversity Web” aantroffen, de website van de Universiteit van Michigan. Verder is ook informatie afkomstig van Wikipedia, de website “Biodiversity Explorer, the web of life in southern Africa”, de Vogelbescherming, de Soortenbank, de vogelgids van Natuurmonumenten etc. De Soortenbank en Wikipedia zijn ook een belangrijke bron voor de indeling van de flora, aangevuld met informatie uit Heukels Flora.

gemsbok papegaaiduikers wasbeer rode eekhoorn boomvaren